Pluggen er laget for gjennomstikksmontasje og har skrue med TX spor. I lettbetong skal pluggen slåes inn som en spiker, mens det i Leca forbores med ca. en millimeter undermål