Vare Type Antall Pris NOBB Vis
3995 LETTBETONGSKRUE 8,0X65 TX30 A 50 50 43029715 Vis
3996 LETTBETONGSKRUE 8,0X90 TX30 A 50 50 43029726 Vis
3997 LETTBETONGSKRUE 8,0X110 TX30 A 50 50 43029734 Vis
69804 LETTBETONGSKRUE 8,0X130 TX30 A 25 25 45179846 Vis
69805 LETTBETONGSKRUE 8,0X180 TX30 A 25 25 45179854 Vis
69806 LETTBETONGSKRUE 8,0X210 TX30 A 25 25 45179865 Vis
69807 LETTBETONGSKRUE 8,0X240 TX30 A 25 25 45179873 Vis

Skruen har gjenger med utforming egnet for lettbetong .Densiteten (materialtetthet) i lettbetongen er avgjørende for hvilken uttrekksverdi man oppnår på skruen, der høyere materialdensitet gir høyere uttrekksverdi .Selve Lettbetongen vil oftest være dimensjonerende i en slik forbindelse . Benytt redusert hastighet på skrudrill ved montering, det er alltid fare for å trekke over gjengene i porøse materialer . Ved overtrekking av gjenge, la skruen stå men sett alltid inn en ny skrue i ”friskt” materiale .Det er viktig at festetykkelsen ikke overskrider skruens gjengefrie område, altså at det ikke står gjenger i trevirket, men kun i Lettbetongen når skruen er ferdig montert .Velg derfor skrue med gjengefritt område tilsvarende minimum trevirkets tykkelse .