Krav til CE dokumentasjon

Fra januar 2014 er det krav til dokumentasjon og CE merking av en rekke byggevarer.
Dette gjelder
- Todimensjonelle bygningsbeslag
- Innfesting av gipsplater (gips skruer)
- Skruer, spiker og kramper for lastbærende trekonstruksjoner

Publisert  Skriv ut artikkel

I menyen til venstre finner du dokumentasjon på de festemidler du trenger for å bygge etter gjeldende forskrifter.