Historien om Christiania Spigerverk

NYHET 2017
Simpson Strong-Tie er nå ny eier av Christiania Spigerverk og Gunnebo Fastening.
Christiania Spigerverk har bransjens lengste erfaring i Norge
Her finnes noen nøkkel årstall.

Publisert  Skriv ut artikkel
Historien om Christiania Spigerverk
 • 1853 Christiania Spiger- og Valseværk etableres i Nydalen for å produsere smidd spiker og andre jernvareartikler
 • 1889 Tar navnet Christiania Spigerverk
  Historien om Christiania Spigerverk
 • 1898 Starter trådstiftfabrikk
 • 1899 Bygger eget trådtrekkeri
 • 1905 Etablerer Spigerverkets Nagle- og Skruefabrikk, senere Forenede Nagle- og Skruefabrikk, Fonas
 • 1912 Starter redskapsproduksjon under merket Norge-redskap  
 • 1918 Spigerverket bygger stålovn - en Martin-ovn basert på koksdrift
  Historien om Christiania Spigerverk
 • 1925 Den første elektriske rujernsovn i kommersiell bruk, ”Tysland-Hole-ovnen”, utvikles på Spigerverket.
  Ovnen er basert på bruk av Søderberg-elektroder og gir mulighet for effektiv utnyttelse av vannkraft i jern- og stålproduksjonen.Valseverket settes i drift. 
  Jernbaneskinner og armeringstål blir hovedprodukter.
 • 1953 Christiania Spigerverk 100 år Bassenget Hjortedammen gis i gave til Oslo by - ”Spikersuppa”
  Historien om Christiania Spigerverk
 • 1960 ChristianiaSpigerverk har vokst til et konglomeratkonsern med interesser i gruver, legeringsverk, skipsopphugging, låsproduksjon, plastfabrikker og annet.    
   På Spigerverket produseres armeringsjern, skinner, valsetråd, spiker, skruer og redskap
  Historien om Christiania Spigerverk
 • 1972 Spigerverket fusjonerer med Elkem på bakgrunn av sammenfallende interesser i ferrolegeringer og metallproduksjon.
 • 1985 Elkem selger Spigerverket til Norsk Jernverk AS.
 • 1987 Spigerverket overtar spikerproduksjonen til Mustad ogblir eneeier avsalgselskapetNorstift.
 • 1988 Spigerverket kjøper spikervirksomheten til Trondhjems Jernindustri         
 • Stål- og valseverket nedlegges     
 • Norsk Jernverk tar navnet Fundia      
 • 1993 Christiania Spigerverk AS med spikerfabrikk kjøpes ut og etableres som et frittstående aksjeselskap.
  Historien om Christiania Spigerverk
 • 1994 Gjennomoppkjøp av Gripex AS utvides produktspekteret med skruer og monteringsverktøy. Senere med ekspanderende festemidler og bygningsbeslag.                                                                   
  Norspik AB etableres i Sverige.
 • 2000 Forretningsområdetutvides til festemidler og utstyr for tekniske installasjoner ved overtagelse av i Kruge AS.
 • 2007 Christiania Spigerverk blir en del av Gunnebo Industrier
 • 2008 Segulah kjøper Gunnebo Industrier
 • 2017 Simpson Strong-Tie kjøper Christiania Spigerverk AS og Gunnebo Fastening
Relaterte artikler